2-ТП (отходы)
0609013
DATA_PACKET_NI
ORG_INFO
ATTACH
CHECKSUM