ПРИМЕР КОНВЕРТА СО СПИСКОМ СТАТУСОВ В ФОРМАТЕ NATIVE (C ЗАГРУЗКОЙ ДОКУМЕНТОВ)

В данном примере в конверте со списком статусов содержаться документы, по которым были сгенерированы изменения (такое возможно при наличии соответствующей настройки). Конверт, содержит информацию о статусе входящего документа отгрузки с кодом состояния «1», выгруженным по событию «Получение»:

Скачать пример

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> 
<Документ Дата="20.11.2013" 
     ДатаВремяСоздания="13.02.2014 19.19.07" 
     Идентификатор="120777c5-3221-48e5-9560-7aff65bce734" 
     Название="Поступление № 74816642 от 20.11.2013" 
     Направление="Входящий" 
     Номер="74816642" 
     ПутьКАрхиву="1211111135-111111111\Входящий\ДокОтгрВх\2014\02-13\
120777c5-3221-48e5-9560-7aff65bce734_2014-02-13_19-19.zip" 
     СсылкаДляКонтрагент="https://online.sbis.ru/reg/showdoc.html?para
ms=eyJHVUlEIjoiMTIwNzc3YzUtMzIyMS00OGU1LTk1NjAtN2FmZjY1YmNlNzM0Iiwi0JjQndCd%
0AIjoiMTExMTExMTIzNyJ9" 
     СсылкаДляНашаОрганизация="https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid
=120777c5-3221-48e5-9560-7aff65bce734"
     СсылкаНаАрхив="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%92%D0%B5
%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%92%D0%BD%D0
             %B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.%D0
             %A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
%D0%9D%D0%B0%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
             &params=eyLQmNC00J4iOjEwOTA3NX0%3D&protocol
=3&id=0" 
     Тип="ДокОтгрВх" 
     Удален="Нет"> 
  <Контрагент> 
   <СвЮЛ ИНН="1111111237" 
      КПП="000000000" 
      Название="ООО 'Отправитель'"/> 
  </Контрагент> 
  <НашаОрганизация> 
   <СвЮЛ ИНН="1211111135" 
      КПП="111111111" 
      Название="ООО 'Получатель'"/> 
  </НашаОрганизация> 
  <Расширение ИдентификаторДокументооборота="120777c5-3221-48e5-9560-7aff65bce734" 
        НомерКорректировки="0" 
        ПризнакКорректировки="Нет"/> 
  <СписокРедакция> 
   <Редакция Актуален="Да" 
        ДатаВремя="13.02.2014 19.19.07" 
        Идентификатор="ef6f2fc4-faef-11e3-8184-df01696ce26d"/> 
  </СписокРедакция> 
  <СписокСобытие> 
   <Событие ДатаВремя="13.02.2014 19.20.48" 
        Идентификатор="1daef688-9972-40f6-b4ab-72195b262d7a" 
        Название="Получение"> 
     <СписокВложение>
      <Вложение ВерсияФормата=""
           Дата="20.11.2013"
           Зашифрован="Нет"
           Идентификатор="0cf7047f-ab5a-4548-a723-865536e0cf6c"
           Модифицирован="Нет"
           Название="Фактура № 74816642 от 20.11.13 
на сумму 2 769 517.82р., в т.ч. НДС 422 468.82р."
           Направление="Входящий"
           Номер="74816642"
           Подтип=""
           Служебный="Нет"
           СсылкаНаHTML="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%A4%D0%AD
                   %D0%94.%D0%9E%D1%82%
		               B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C&params
                   =eyLQmNC00J4iOiIzODE4NDciLCLQmNC80Y%2FQntCx0
		               C60YLQsCI6ItCS0LXRgNGB0LjR%0Aj9CS0L3QtdGI0L3QtdCz
                   0L7QlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0LAiLCLQn9GA0L
		               QsNCy%0A0LvQtdC90LjQtSI6ItCf0YDQtGB0LzQvtGC0YAs0J
                   %2FQtdGH0LDRgtGMIiwi0J%2FQsNGA0LDQ%0AvNC
		               Ijp7InMiOlt7Im4iOiLQndC%2B0YDQvNCw0LvQuNC30L7QstCw
                   0YLRjCIsInQi%0AOiLQm9C%2B0LPQuNGH0LXRgd
		               9LHsibiI6ItCh0L%2FQtdGG0LjQsNC70LjQt9Cw0YbQ%0AuNGP
                   0KHQv9C%2B0YHQvtCx0LAiLCJ0Ijoi0JfQsNC%2
		               In1dLCJkIjpbdHJ1ZSx7InMi%0AOlt7Im4iOiLQmNC00LXQvdG
                   C0LjRhNC40LrQsNGC0L7RgNCh0L%2FQtdGG0LjQ
		               9Cw%0A0YbQuNC4IiwidCI6ItCh0YLRgNC%2B0LrQsCJ9XSwiZC
                   I6WyIxMTExMTExMjM3Il19XX0sItCY%0A0LzRj9
		               %2B0LTQsCI6ItCS0L3QtdGI0L3QuNC50JTQvtC60YPQvNC10L3
                   Rgi7Qn9C%2B%0A0LvRj9CU0LvRj9Cg0LDRgdC%2
		               0YLQutC4Iiwi0J%2FQsNGA0LDQvNC10YLRgNGL0JzQ%0AtdGC0
                   L7QtNCwIjp7InMiOlt7Im4iOiLQmNC00J4iLCJ0
		               NGB0LvQviDRhtC10LvQ%0AvtC1In0seyJuIjoi0JjQvdC9Iiwi
                   dCI6ItCh0YLRgNC%2B0LrQsCJ9XSwiZCI6WzM4M
                  AdxsXX19&protocol=3&id=0"
           СсылкаНаPDF="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%A4%D0%AD%D0
                   %94.%D0%A1%D0%BE%D
		               0%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92PDF&params=
                   eyLQmNC00J4iOiIzODE4NDciLCLQmNC80Y%2FQntC
		               tdC60YLQsCI6ItCS0LXRgNGB0LjR%0Aj9CS0L3QtdGI0L3QtdCz0
                   L7QlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0LAiLCLQn9GA
		               YLQsNCy%0A0LvQtdC90LjQtSI6ItCf0LXRh9Cw0YLRjCzQn9GA0L
                   7RgdC80L7RgtGAIiwi0J%2FQsNGA0LDQ%0AvN
		               LIjpudWxsLCLQmNC80Y%2FQnNC10YLQvtC00LAiOiLQktC90LXRi
                   NC90LjQudCU%0A0L7QutGD0LzQtdC90YIu0J%
		               %2FQlNC70Y%2FQoNCw0YHQv9C10YfQsNGC0LrQuCIsItCf%0A0LD
                   RgNCw0LzQtdGC0YDRi9Cc0LXRgtC%2B0LTQsC
		               beyJuIjoi0JjQtNCeIiwidCI6%0AItCn0LjRgdC70L4g0YbQtdC7
                   0L7QtSJ9LHsibiI6ItCY0L3QvSIsInQiOiLQo
		               C6%0A0LAifV0sImQiOlszODE4NDcsbnVsbF19fQ%3D%3D&pr
                   otocol=3&id=0"
           Сумма="2769517.82"
           Тип="СчФктр"
           Удален="Нет"
           УдаленКонтрагентом="Нет">
        <СписокПодпись>
         <Подпись Тип="Отсоединенная">
           <Файл Имя="ON_SFAKT_2BEae027af048d511e2a4e5005056b7304c_
                2BE75700500fd1611e1baba83f15e3510d5_20130415_dee97884-5c30
                -b4b9-0996-981960b2c82c.txt.sgn"
              Ссылка="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%AD%D0%A6%D0%9F
               .%D0%A1%D0%BE%D1%%80%B0%D0%BD%D0
                 %B8%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%A4%D0%B0%D0%B9%
            D0%BB&params=eyLQmNC00J4iOjM4Mjg2N30%3D&protocol=3&id=0"/>
         </Подпись>
        </СписокПодпись>
        <Редакция ДатаВремя="13.02.2014 19.20.42"
             Номер="1"/>
        <Файл Имя="ON_SFAKT_2BEae027af048d511e2a4e5005056b7304c_2BE75700500fd1611e1
baba415_dee97884-5c30-b4b9-0996-981960b2c82c.txt"
           Ссылка="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%
D0%B8%D1%8F%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B
              D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D
0%B0.%D0%A1%D0BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD
              %D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
&params=eyLQmNC00J4iOjM4MTg0N30%3D&protocol=3&id=0"
           ДвоичныеДанные="PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0id2luZG93cy0xMjUx
Ij8+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzU4OnrIMjk1ODp6z0iT05fU0ZBS1RfMTIxMTExMTEzNTExMTExMTEx
MV8xMTExMTExMjM3MDAwMDAwMDAwXzIwMTMxMTIwX2M4YzJiNGY1LTM4MzAtNDA1OS1hMzRmLWZjYzY3YmIwNWYyNyIg
wuXw8dTu8Ow9IjUuMDEiPgogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgPNHi0/fE7urO4e7wIMjkzvLv8D0
iMTExMTExMTIzNzAwMDAwMDAwMCIgyOTP7uo9IjEyMTExMTExMzUxMTExMTExMTEiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgIDzR4s7dxM7y7/AgzeDo7M7w4z0izs7OICfK7uzv4O3o/yDS5e3n7vAnIiDIzc3eyz0iNzYwNTA
xNjAzMCIgyOTdxM49IjJCRSIvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgPC/R4tP3xO7qzuHu8D4KIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzE7urz7OXt8iDKzcQ9IjExMTUxMDEiPgogICAgICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgIDzR4tH31ODq8iDN7uzl8NH31D0iNzQ4MTY2NDIiIMTg8uDR99Q9IjIwLjA1LjIwMTQiIMru5M
7Kwj0iNjQzIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPNHiz/Du
5D4KICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzI5NHiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgIDzR4t7LIM3g6OzO8OM9IsrQwCIgyM3N3ss9IjExMTExMTEyMzciIMrPzz0iMDAwMDAwMDAxIi8+C
iAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L8jk0eI+CiAgICAgICAgICAgICAg
ICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8wOTw5fE+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgPMDk8NDUIMjt5OXq8T0iMTI5MDAwIiDK7uTQ5ePo7u09IjQzIiDQ4Onu7T0iyujw7uLx6ujpIiDD7vDu5D0i
yujw7uIiINPr6PbgPSLZ7vDx4CIgxO7sPSI0wCIgLz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAg
IDwvwOTw5fE+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwv0eLP8O7kPgogICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8w/Dz587yPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gIDzO7cblPu7tIOblPC/O7cblPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvw/Dz587yPgogICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICA8w/Dz58/u6/P3PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgPM3g6OzDzs8+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPM
3g6OzO8OM+wsLCPC/N4OjszvDjPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC/N4Ojsw8
7PPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPMDk8OXxPgogICAgICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzA5PDQ1CDI7eTl6vE9IjEwOTQ1NiIgyu7k0OXj6O7tPSI3NyIgw
+7w7uQ9Iszu8eri4CIg0+vo9uA9IsLl+O3/6u7i8ero6SAxLekg7/Du5efkIiDE7uw9IjExIiDK7vDv8/E9IjEiIC8+C
iAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICA8L8Dk8OXxPgogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L8Pw8+fP7uvz9z4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
PNHiz9DEIM3u7OXwz9DEPSIxIiDE4PLgz9DEPSIyMC4wNS4yMDE0IiAvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICA80eLP0MQgze7s5fDP0MQ9IjIiIMTg8uDP0MQ9IjIw
LjA1LjIwMTQiIC8+CiAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzR4s/u6vPvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgPMjk0eI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPNHi3ssgzeDo7M7
w4z0iwsLCIiDIzc3eyz0iMTIxMTExMTEzNSIgys/PPSIxMTExMTExMTEiLz4KICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvyOTR4j4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID
zA5PDl8T4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8wOTw0NQgyO3k5erxPSIxMD
k0NTYiIMru5NDl4+ju7T0iNzciIMPu8O7kPSLM7vHq4uAiINPr6PbgPSLC5fjt/+ru4vHq6OkgMS3pIO/w
7uXn5
CIgxO7sPSIxMSIgyu7w7/PxPSIxIiAvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC/A5
PDl8T4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC/R4s/u6vPvPgogICAgICAgICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8yO30z+7rINLl6vHyyO30PSImbHQ7xODt7fvlPiZsdDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b
3Q7
yOTC6Ofz4Ovo5+D26OgmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7MdEmcXVvdDsvPiZsdDsvxODt7fvlPiIvPgogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwv0eLR99Tg6vI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
PNLg4evR99Tg6vI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzR4uXk0u7iIM3u7NHy8D0iMSIg
zeDo7NLu4j0i0u7i4PAguWUyNmRjMTQ0LTA5YjctNDdjYy1iMGUwLTA4MGEyMDk0OTBhNV8oQCMkJV5+LiwvKSIgzsrF
yF/S7uI9Ijc5NiIgyu7r0u7iPSI4NS4wMDAiINbl7eDS7uI9IjY2MjQiINHy0u7iweXnzcTRPSI1NjMwNDAiINHy0u7i
0/fN4Os9IjY2NDM4Ny4yIgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgyO30z+7r0fLwPSIm
bHQ7xODt7fvlPiZs
dDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b3Q70+/g6u7i6uDN4Ojs5e3u4uDt6OUmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7+PImcXVv
dDsvPiZsdDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b3Q70+/g6u7i6uDK7uQmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7NzE1JnF1b3Q7
Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O8jEJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90OzgyODc4MmQwLTMzZTItNGM5Yy04
YmYwLTA5
ZjcwOTM3ZjFlNyMjZmUwZGYzZTItM2VlMy00Nzg5LTk1Y2ItYTUwYzUxZDc1ODM4JnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIg
yOz/PSZxdW90O83g6Ozl7e7i4O3o5SZxdW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDvS7uLg8CC5ZTI2ZGMxNDQtMDliNy00N2Nj
LWIwZTAtMDgwYTIwOTQ5MGE1XyhAIyQlXn4uLC8pJnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O8/w6Ozl9+Dt
6OUmcXVv
dDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7z/Do7OX34O3o5SDqIPLu4uDw8yAmcXVvdDvS7uLg8CC5ZTI2ZGMxNDQtMDliNy00N2Nj
LWIwZTAtMDgwYTIwOTQ5MGE1XyhAIyQlXn4uLC8pJnF1b3Q7JnF1b3Q7Lz4mbHQ7L8Tg7e375T4iPgogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPMDq9ujnINHz7MDq9ujnPSLh5ecg4Or26OfgIi8+CiAgICAgICAg
ICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8zeDr0fIgzeDr0fLC5es9IjE4IiDN4OvR8tLo7z0i7/Du9uXt8iIvPgog
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPNHz7M3g6yDR8+zNxNE9IjEwMTM0Ny4yIi8+CiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8yu7kz/Du6PH1PjY0Mzwvyu7kz/Du6PH1PgogICAg
ICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPM3u7OXw0sQ+MTEtMjMtNDwvze7s5fDSxD4KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwv0eLl5NLu4j480eLl5NLu4iDN7uzR8vA9IjIiIM3g6OzS7uI9ItLu
4uDwILllMTQyM2U3MS0zY2I0LTRmODctOTM4My0xMDE2YTZmZGE0YmFfKEAjJCVefi4sLykiIM7Kxchf0u7iPSI3OTYi
IMru69Lu
4j0iNzcuMDAwIiDW5e3g0u7iPSIxMDciINHy0u7iweXnzcTRPSI4MjM5IiDR8tLu4tP3zeDrPSI5NzIyLjAyIgogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgyO30z+7r0fLwPSImbHQ7xODt7fvlPiZsdDvQ5eri6Ofo
8iDI7P89JnF1b3Q70+/g6u7i6uDN4Ojs5e3u4uDt6OUmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7+PImcXVvdDsvPiZsdDvQ
5eri6Ofo
8iDI7P89JnF1b3Q70+/g6u7i6uDK7uQmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q7NzE1JnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIg
yOz/PSZxdW90O8jEJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90OzkyODU3MmVmLWJhM2YtNDQxMC1iYzgxLTc5NTdjN2Q1NWQz
ZSMjYTk1YjMxZDktZWJkYy00MWUyLTk5MzktMjFjMjM2NjExN2I4JnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90
O83g6Ozl
7e7i4O3o5SZxdW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDvS7uLg8CC5ZTE0MjNlNzEtM2NiNC00Zjg3LTkzODMtMTAxNmE2ZmRh
NGJhXyhAIyQlXn4uLC8pJnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O8/w6Ozl9+Dt6OUmcXVvdDsgx+3g9+Xt
6OU9JnF1b3Q7z/Do7OX34O3o5SDqIPLu4uDw8yAmcXVvdDvS7uLg8CC5ZTE0MjNlNzEtM2NiNC00Zjg3LTkzODMtMTAx
NmE2ZmRh
NGJhXyhAIyQlXn4uLC8pJnF1b3Q7JnF1b3Q7Lz4mbHQ7L8Tg7e375T4iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgPMDq9ujnINHz7MDq9ujnPSLh5ecg4Or26OfgIi8+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICA8zeDr0fIgzeDr0fLC5es9IjE4IiDN4OvR8tLo7z0i7/Du9uXt8iIvPgogICAgICAgICAg
ICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPNHz7M3g6yDR8+zNxNE9IjE0ODMuMDIiLz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzK7uTP8O7o8fU+NjQzPC/K7uTP8O7o8fU+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ze7s5fDSxD4xMS0yMy00PC/N7uzl8NLEPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgPC/R4uXk0u7iPjzR4uXk0u7iIM3u7NHy8D0iMyIgzeDo7NLu4j0i0u7i4PAguWVkOTUwMGM5LTA5
ZGUtNGJlMi04MDU0LWNlYWY0Mzg5ODA0MF8oQCMkJV5+LiwvKSIgzsrFyF/S7uI9Ijc5NiIgyu7r0u7iPSIzMC4wMDAi
INbl7eDS7uI9IjU3NDUiINHy0u7iweXnzcTRPSIxNzIzNTAiINHy0u7i0/fN4Os9IjIwMzM3MyIKICAgICAgICAgICAg
ICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIMjt9M/u69Hy8D0iJmx0O8Tg7e375T4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O9Pv
4Oru4urgzeDo7OXt7uLg7ejlJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90O/jyJnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZx
dW90O9Pv4Oru4urgyu7kJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90OzcxNSZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXV
vdDvIxCZx
dW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDs1ZGI4YzYwZC1lOGIyLTQzNDEtYWNjZi1lNTRiMzRkMDRhYzQjI2FlMTVjOGE4LTRl
YjAtNDkzMy05OWQ2LTEzZWZiYjUxYTk5MyZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvN4Ojs5e3u4uDt6OUm
cXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q70u7i4PAguWVkOTUwMGM5LTA5ZGUtNGJlMi04MDU0LWNlYWY0Mzg5ODA0MF8oQCMk
JV5+Liwv
KSZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvP8Ojs5ffg7ejlJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90O8/w6Ozl
9+Dt6OUg6iDy7uLg8PMgJnF1b3Q70u7i4PAguWVkOTUwMGM5LTA5ZGUtNGJlMi04MDU0LWNlYWY0Mzg5ODA0MF8oQCMk
JV5+LiwvKSZxdW90OyZxdW90Oy8+Jmx0Oy/E4O3t++U+Ij4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAg
IDzA6vbo5yDR8+zA6vbo5z0i4eXnIODq9ujn4CIvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgPM3g69HyIM3g69HywuXrPSIxOCIgzeDr0fLS6O89Iu/w7vbl7fIiLz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIDzR8+zN4Osg0fPszcTRPSIzMTAyMyIvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAg
ICAgICAgPMru5M/w7ujx9T42NDM8L8ru5M/w7ujx9T4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgIDzN7uzl8NLEPjExLTIzLTQ8L83u7OXw0sQ+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICA8L9Hi5eTS7uI+PNHi5eTS7uIgze7s0fLwPSI0IiDN4Ojs0u7iPSLS7uLg8CC5N2JiMzE3OTItYmFkNS00NWUxLWIx
NTAtNjAy
ZTQ4ZTA2YTUwXyhAIyQlXn4uLC8pIiDOysXIX9Lu4j0iNzk2IiDK7uvS7uI9IjI1LjAwMCIg1uXt4NLu4j0iMzU2NiIg
0fLS7uLB5efNxNE9Ijg5MTUwIiDR8tLu4tP3zeDrPSIxMDUxOTciCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICDI7fTP7uvR8vA9IiZsdDvE4O3t++U+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvT7+Dq7uLq4M3g6Ozl
7e7i4O3o
5SZxdW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDv48iZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvT7+Dq7uLq4Mru5CZx
dW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDs3MTUmcXVvdDsvPiZsdDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b3Q7yMQmcXVvdDsgx+3g9+Xt
6OU9JnF1b3Q7OTFiZWYxMDQtYzU4ZC00YzI4LThjNjAtMWJlMDA0NDBlMGU2IyM0YmE2ZDQ2OC02ZWUyLTQ2NzMtYjlk
Ny04OTI5
YTY4NGJlYTcmcXVvdDsvPiZsdDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b3Q7zeDo7OXt7uLg7ejlJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZx
dW90O9Lu4uDwILk3YmIzMTc5Mi1iYWQ1LTQ1ZTEtYjE1MC02MDJlNDhlMDZhNTBfKEAjJCVefi4sLykmcXVvdDsvPiZs
dDvQ5eri6Ofo8iDI7P89JnF1b3Q7z/Do7OX34O3o5SZxdW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDvP8Ojs5ffg7ejlIOog8u7i
4PDzICZx
dW90O9Lu4uDwILk3YmIzMTc5Mi1iYWQ1LTQ1ZTEtYjE1MC02MDJlNDhlMDZhNTBfKEAjJCVefi4sLykmcXVvdDsmcXVv
dDsvPiZsdDsvxODt7fvlPiI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8wOr26Ocg0fPs
wOr26Oc9IuHl5yDg6vbo5+AiLz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzN4OvR8iDN
4OvR8sLl
6z0iMTgiIM3g69Hy0ujvPSLv8O725e3yIi8+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8
0fPszeDrINHz7M3E0T0iMTYwNDciLz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDzK7uTP
8O7o8fU+NjQzPC/K7uTP8O7o8fU+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ze7s5fDS
xD4xMS0y
My00PC/N7uzl8NLEPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC/R4uXk0u7iPjzR4uXk
0u7iIM3u7NHy8D0iNSIgzeDo7NLu4j0i0u7i4PAguWYyMjYwZDAwLTVkZWEtNGRiYi05NzFjLWZlZTk2ZjAyMWZlM18o
QCMkJV5+LiwvKSIgzsrFyF/S7uI9Ijc5NiIgyu7r0u7iPSI0Ni4wMDAiINbl7eDS7uI9IjYyMTIiINHy0u7iweXnzcTR
PSIyODU3
NTIiINHy0u7i0/fN4Os9IjMzNzE4Ny4zNiIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIMjt
9M/u69Hy8D0iJmx0O8Tg7e375T4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O9Pv4Oru4urgzeDo7OXt7uLg7ejlJnF1b3Q7
IMft4Pfl7ejlPSZxdW90O/jyJnF1b3Q7Lz4mbHQ70OXq4ujn6PIgyOz/PSZxdW90O9Pv4Oru4urgyu7kJnF1b3Q7IMft
4Pfl7ejl
PSZxdW90OzcxNSZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvIxCZxdW90OyDH7eD35e3o5T0mcXVvdDthNDcx
NjI2ZC1kYWRkLTRlMjItYTIyMC1hZjNhZTViMzExZWQjI2I4OWJmMGU5LWMzMjQtNDYxOS05M2Q1LWFjOTQ0NGQwM2Y2
MCZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs/z0mcXVvdDvN4Ojs5e3u4uDt6OUmcXVvdDsgx+3g9+Xt6OU9JnF1b3Q70u7i
4PAguWYy
MjYwZDAwLTVkZWEtNGRiYi05NzFjLWZlZTk2ZjAyMWZlM18oQCMkJV5+LiwvKSZxdW90Oy8+Jmx0O9Dl6uLo5+jyIMjs
/z0mcXVvdDvP8Ojs5ffg7ejlJnF1b3Q7IMft4Pfl7ejlPSZxdW90O8/w6Ozl9+Dt6OUg6iDy7uLg8PMgJnF1b3Q70u7i
4PAguWYyMjYwZDAwLTVkZWEtNGRiYi05NzFjLWZlZTk2ZjAyMWZlM18oQCMkJV5+LiwvKSZxdW90OyZxdW90Oy8+Jmx0
Oy/E4O3t
OXt8j4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC/U4OnrPg==">
        </Файл>
      </Вложение>
      <Вложение ВерсияФормата="5.01" 
           Дата="20.11.2013" 
           Зашифрован="Нет" 
           Идентификатор="0cf7047f-ab5a-4548-a723-865536e0cf6c" 
           Модифицирован="Нет" 
           Название="Фактура № 74816642 от 20.11.13 на сумму 2 769 517.82р., 
в т.ч. НДС 422 468.82р." 
           Направление="Входящий" 
           Номер="74816642" 
           Подтип="1115101" 
           Служебный="Нет" 
           СсылкаНаHTML="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%A4%D0%AD%
                   D0%94.%D0%9E%D1%82%
		               B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C&params=eyLQm
                   NC00J4iOiIzODE4NDciLCLQmNC80Y%2FQntCx0
		               C60YLQsCI6ItCS0LXRgNGB0LjR%0Aj9CS0L3QtdGI0L3QtdCz0L7QlN
                   C%2B0LrRg9C80LXQvdGC0LAiLCLQn9GA0L
		               QsNCy%0A0LvQtdC90LjQtSI6ItCf0YDQtGB0LzQvtGC0YAs0J%2FQtd
                   GH0LDRgtGMIiwi0J%2FQsNGA0LDQ%0AvNC
		               Ijp7InMiOlt7Im4iOiLQndC%2B0YDQvNCw0LvQuNC30L7QstCw0YLRj
                   CIsInQi%0AOiLQm9C%2B0LPQuNGH0LXRgd
		               9LHsibiI6ItCh0L%2FQtdGG0LjQsNC70LjQt9Cw0YbQ%0AuNGP0KHQv
                   9C%2B0YHQvtCx0LAiLCJ0Ijoi0JfQsNC%2
		               In1dLCJkIjpbdHJ1ZSx7InMi%0AOlt7Im4iOiLQmNC00LXQvdGC0LjR
                   hNC40LrQsNGC0L7RgNCh0L%2FQtdGG0LjQ
		               9Cw%0A0YbQuNC4IiwidCI6ItCh0YLRgNC%2B0LrQsCJ9XSwiZCI6WyI
                   xMTExMTExMjM3Il19XX0sItCY%0A0LzRj9
		               %2B0LTQsCI6ItCS0L3QtdGI0L3QuNC50JTQvtC60YPQvNC10L3Rgi7Q
                   n9C%2B%0A0LvRj9CU0LvRj9Cg0LDRgdC%2
		               0YLQutC4Iiwi0J%2FQsNGA0LDQvNC10YLRgNGL0JzQ%0AtdGC0L7QtN
                   CwIjp7InMiOlt7Im4iOiLQmNC00J4iLCJ0
		               NGB0LvQviDRhtC10LvQ%0AvtC1In0seyJuIjoi0JjQvdC9IiwidCI6I
                   tCh0YLRgNC%2B0LrQsCJ9XSwiZCI6WzM4M
                  AdxsXX19&protocol=3&id=0" 
           СсылкаНаPDF="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%A4%D0%AD%
                  D0%94.%D0%A1%D0%BE%D
		              0%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92PDF&params=eyL
                  QmNC00J4iOiIzODE4NDciLCLQmNC80Y%2FQntC
		              tdC60YLQsCI6ItCS0LXRgNGB0LjR%0Aj9CS0L3QtdGI0L3QtdCz0L7Q
                  lNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0LAiLCLQn9GA
		              YLQsNCy%0A0LvQtdC90LjQtSI6ItCf0LXRh9Cw0YLRjCzQn9GA0L7Rg
                  dC80L7RgtGAIiwi0J%2FQsNGA0LDQ%0AvN
		              LIjpudWxsLCLQmNC80Y%2FQnNC10YLQvtC00LAiOiLQktC90LXRiNC9
                  0LjQudCU%0A0L7QutGD0LzQtdC90YIu0J%
		              %2FQlNC70Y%2FQoNCw0YHQv9C10YfQsNGC0LrQuCIsItCf%0A0LDRgN
                  Cw0LzQtdGC0YDRi9Cc0LXRgtC%2B0LTQsC
		              beyJuIjoi0JjQtNCeIiwidCI6%0AItCn0LjRgdC70L4g0YbQtdC70L7Q
                  tSJ9LHsibiI6ItCY0L3QvSIsInQiOiLQo
		              C6%0A0LAifV0sImQiOlszODE4NDcsbnVsbF19fQ%3D%3D&protoc
                  ol=3&id=0" 
           Сумма="2769517.82" 
           Тип="СчФктр" 
           Удален="Нет" 
           УдаленКонтрагентом="Нет"> 
        <СписокПодпись> 
         <Подпись Тип="Отсоединенная">
           <Файл Имя="ON_SFAKT_2BEae027af048d511e2a4e5005056b7304c_
                2BE75700500fd1611e1baba83f15e3510d5_20130415_dee97884-5c30-b4
                b9-0996-981960b2c82c.xml.sgn" 
             Ссылка="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%AD%D0%A6%D0
                 %9F.%D0%A1%D0%BE%D1%%80%B0%D0%BD%D0
                 %B8%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D
                 0%BB&params=eyLQmNC00J4iOjM4Mjg2N30%3D&protocol=3
                 &id=0"/> 
         </Подпись> 
        </СписокПодпись> 
        <Редакция ДатаВремя="13.02.2014 19.20.42" 
             Номер="1"/> 
        <Файл Имя="ON_SFAKT_2BEae027af048d511e2a4e5005056b7304c_2BE75700500fd1
            611e1baba415_dee97884-5c30-b4b9-0996-981960b2c82c.xml" 
           Ссылка="https://online.sbis.ru/service/?method=%D0%92%D0%B5%D1%80%D
            1%81%D0%B8%D1%8F%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B
              D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D
              0%B0.%D0%A1%D0BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD
              %D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
           &params=eyLQmNC00J4iOjM4MTg0N30%3D&protocol=3&id=0"> 
         <XMLДанные> 
           <Файл ВерсФорм="5.01" 
              ИдФайл="ON_SFAKT_2BEae027af048d511e2a4e5005056b7304c_2BE7570
       05001e1baba83f15e3510d5_20130415_dee97884-5c30-b4b9-0996-981960b2c82c"> 
            <СвУчДокОбор ИдОтпр="2BE75700500fd1611e1baba83f15e3510d5" 
                   ИдПок="2BEae027af048d511e005056b7304c"> 
              <СвОЭДОтпр ИННЮЛ="7605016030" 
                   ИдЭДО="2BE" 
                   НаимОрг="ООО 'Компания 'Тензор'"/> 
            </СвУчДокОбор> 
            <Документ КНД="1115101"> 
              <СвСчФакт ДатаСчФ="20.11.2013" 
                   КодОКВ="643" 
                   НомерСчФ="74816642"> 
               <СвПрод> 
                 <ИдСв> 
                  <СвЮЛ ИННЮЛ="1111111237" 
                     КПП="000000001" 
                     НаимОрг="КРА"/> 
                 </ИдСв> 
                 <Адрес> 
                  <АдрРФ Город="Киров" 
                      Дом="4А" 
                      Индекс="129000" 
                      КодРегион="43" 
                      Район="Кировский" 
                      Улица="Щорса"/> 
                 </Адрес> 
               </СвПрод> 
               <ГрузОт> 
                 <ОнЖе>он же</ОнЖе> 
               </ГрузОт> 
               <ГрузПолуч> 
                 <НаимГОП> 
                  <НаимОрг>ВВВ</НаимОрг> 
                 </НаимГОП> 
                 <Адрес> 
                  <АдрРФ Город="Москва" 
                      Дом="11" 
                      Индекс="109456" 
                      КодРегион="77" 
                      Корпус="1" 
                      Улица="Вешняковский 1-й проезд"/> 
                 </Адрес> 
               </ГрузПолуч> 
               <СвПРД ДатаПРД="20.11.2013" 
                   НомерПРД="1"/> 
               <СвПРД ДатаПРД="20.11.2013" 
                   НомерПРД="2"/> 
               <СвПокуп> 
                 <ИдСв> 
                  <СвЮЛ ИННЮЛ="1211111135" 
                     КПП="111111111" 
                     НаимОрг="ВВВ"/> 
                 </ИдСв> 
                 <Адрес> 
                  <АдрРФ Город="Москва" 
                      Дом="11" 
                      Индекс="109456" 
                      КодРегион="77" 
                      Корпус="1" 
                      Улица="Вешняковский 1-й проезд"/> 
                 </Адрес> 
               </СвПокуп> 
               <ИнфПол ТекстИнф="<Данные><Реквизит 
Имя="ИдВизуализации" Значение="1С"/></Данные>"/> 
              </СвСчФакт> 
              <ТаблСчФакт> 
               <СведТов ИнфПолСтр="<Данные><Реквизит Имя="
УпаковкаНаименование" Значение="шт"/>
                         <Реквизит Имя="УпаковкаКод" 
Значение="715"/>
                         <Реквизит Имя="ИД"
 Значение="828782d0-33e2-4c9c-8bf0-09f70937f1e7##fe0df3e2-3ee3-4789-95cb-a50c51d75838"/>
                         <Реквизит Имя="Наименование" 
Значение="Товар №e26dc144-09b7-47cc-b0e0-080a209490a5_(@#$%^~.,/)"/>
                         <Реквизит Имя="Примечание" 
Значение="Примечание к товару Товар №e26dc144-09b7-47cc-b0e0-080a209490a5_(@#$%^~.,/)"/>
							                  </Данные>" 
                    КолТов="85.000" 
                    НаимТов="Товар 
№e26dc144-09b7-47cc-b0e0-080a209490a5_(@#$%^~.,/)" 
                    НомСтр="1" 
                    ОКЕИ_Тов="796" 
                    СтТовБезНДС="563040" 
                    СтТовУчНал="664387.2"
                    ЦенаТов="6624"> 
                 <Акциз СумАкциз="без акциза"/> 
                 <НалСт НалСтВел="18" 
                    НалСтТип="процент"/> 
                 <СумНал СумНДС="101347.2"/> 
                 <КодПроисх> 643</КодПроисх> 
                 <НомерТД> 11-23-4</НомерТД> 
               </СведТов>
               <ВсегоОпл СтТовБезНДСВсего="2347049" 
                    СтТовУчНалВсего="2769517.82"> 
                 <СумНалВсего СумНДС="422468.82"/> 
               </ВсегоОпл> 
              </ТаблСчФакт> 
              <Подписант> 
               <ЮЛ Должн="Директор" 
                 ИННЮЛ="1111111237"> 
                 <ФИО Имя="Тест" 
                   Отчество="Тестович" 
                   Фамилия="Тестов"/> 
               </ЮЛ> 
              </Подписант> 
            </Документ> 
           </Файл> 
         </XMLДанные> 
        </Файл> 
      </Вложение> 
     </СписокВложение> 
     <Группа Код="0" Название="Отправка" Описание="Отправлено" 
Приоритет="0"/> 
     <Состояние Код="1"/> 
   </Событие> 
  </СписокСобытие> 
  <Состояние Код="10" Название="В обработке"/> 
</Документ> 
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ